تبلیغات
شوراهای آموزش و پرورش - زمان و نحوه انتخابات شورای دانش آموزی
یکشنبه 15 دی 1387

زمان و نحوه انتخابات شورای دانش آموزی

   نوشته شده توسط: سودابه بهرامی    

 

 

 

1.       شورای دانش آموزی در تمامی مدارس ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و پیش دانشگاهی اعم از شهری ، روستایی ، عشایری ، دخترانه ، پسرانه ، دولتی و غیر انتفاعی در داخل و خارج از کشور تشکیل می گردد .

2.      انتخابات شورای دانش آموزی به صورت هماهنگ در تمامی مدارس مذکور در نیمه اول آبانماه با پیام وزیر محترم آموزش و پرورش برگزار می گردد .

3.      مدیر و معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه موظفند قبل از ثبت نام دانش آموزان برای عضویت در شورای دانش آموزی تمامی دانش آموزان مدرسه را نسبت به اهداف ، شرح وظایف و ... شورای دانش آموزی آشنا نمایند .

4.      دانش آموزانی که تمایل به عضویت در شورا دارند ، دو هفته قبل از انتخابات خود را کاندید عضویت نموده و در دفتر مدرسه ثبت نام می نمایند .

5.      مدیر با همکاری و مشارکت شورای مدرسه موظف است اسامی کاندیدهای نهایی دارای شرایط را به نحو مقتضی به اطلاع تمامی دانش آموزان برساند .

6.      دانش آموزان می توانند به مدت سه روز ( قبل از انتخابات ) در خصوص دیدگاه ها ، نظرها و برنامه های خود به تبلیغ بپردازند .

7.      دانش آموزان در انتخابات نمایندگان خود را با رای کتبی مخفی انتخاب می نمایند .

8.      احکام اعضای شورای دانش آموزی توسط مدیر مدرسه برای مدت یکسال صادر می گردد .


FONT face=Tahoma color=white> JavaScript Codes WWW.javakhafan.7p.COM طراحی وبلاگ-->

JavaScript Codes
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
example: JavaScript-->

www.javakhafan.9f.com