تبلیغات
شوراهای آموزش و پرورش - شرح وظایف شورای دانش آموزی
یکشنبه 15 دی 1387

شرح وظایف شورای دانش آموزی

   نوشته شده توسط: سودابه بهرامی    

 

اهم وظایف شورا به شرح زیر است :

 

1.      بهره وری از شیوه نامه های پرورشی و آموزشی و مراقبت بر همسویی فعالیت های شورای دانش آموزی و کمیته های آن با مفاد آیین نامه اجرایی مدارس

2.     بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش آموزان در فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی مدرسه و ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه

3.    همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبت های مذهبی و انقلابی در مدرسه

4.      اداره نشریه های دانش آموزی و همکاری در اداره امور کتابخانه مدرسه

5.      همکاری در ارتقاء مهارت فرهنگی ، هنری ، علمی و ورزشی دانش آموزان و برگزاری مسابقات مربوطه

6.      همکاری در برگزاری نماز جماعت و اداره نمازخانه مدرسه

7.      همکاری در تشکیل و اداره تعاونی آموزشگاهی

8.      شرکت موردی در جلسات شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان

9.      دعوت از دانش آموزان برای همکاری با شورا در پیشبرد فعالیت های پرورشی و آموزشی

10. همکاری در تقویت هویت دینی و انقلابی و ملی دانش آموزان

11.   همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه در اجرای برنامه های و فعالیت های پرورشی

 

 


FONT face=Tahoma color=white> JavaScript Codes WWW.javakhafan.7p.COM طراحی وبلاگ-->

JavaScript Codes
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
example: JavaScript-->

www.javakhafan.9f.com