تبلیغات
شوراهای آموزش و پرورش - شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان
یکشنبه 15 دی 1387

شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان

   نوشته شده توسط: سودابه بهرامی    

1.      تامین مشارکت فکری ، فرهنگی ، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه

2.      برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان

3.      برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده

4.      انتخاب نماینده برای شرکت در شورای مدرسه

5.      بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت و آمد دانش آموزان

6.      جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک به ارتقاء کیفیت فعالیت های مربوطه

 

 


FONT face=Tahoma color=white> JavaScript Codes WWW.javakhafan.7p.COM طراحی وبلاگ-->

JavaScript Codes
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
example: JavaScript-->

www.javakhafan.9f.com