تبلیغات
شوراهای آموزش و پرورش - انجمن اولیا و مربیان
یکشنبه 15 دی 1387

انجمن اولیا و مربیان

   نوشته شده توسط: سودابه بهرامی    

به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی و گسترش ارتباط دو کانون مقدس خانه و مدرسه ، انجام اولیا و مربیان تشکیل می گردد .

*   مدیر مدرسه

*   یکی از معاونین به انتخاب مدیر

*   نماینده شورای معلمان

*   معاون پرورشی

*   منتخبیت اولیا دانش آموزان

 

 

 

 


FONT face=Tahoma color=white> JavaScript Codes WWW.javakhafan.7p.COM طراحی وبلاگ-->

JavaScript Codes
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
example: JavaScript-->

www.javakhafan.9f.com