تبلیغات
شوراهای آموزش و پرورش - نحوه تشکیل کمیته های شورای دانش آموزی
یکشنبه 15 دی 1387

نحوه تشکیل کمیته های شورای دانش آموزی

   نوشته شده توسط: سودابه بهرامی    

کمیته

*   تعریف کمیته

به جمعی از دانش آموزان که علاقمند به فعالیت در یکی از زمینه های قرآن و معارف اسلامی ، نماز ، تعاونی آموزشگاهی ، فعالیت های گروهی ، علمی ، آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و هنری ، محیط زیست ، صلح و دوستی ، ورزشی و نشاط ، بهداشت و مشاوره ، سیاسی و اجتماعی ، مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی ، پشتیبانی و موارد مشابه با مسئولیت دانش آموزان منتخب و همکاری و نظارت معاون پرورشی و تربیت بدنی هستند کمیته اتلاق می شود .

 

*   اهداف کمیته ها

1.      ایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت فعال دانش آموزان در امور گوناگون مدرسه

2.      تقویت مهارت های اجتماعی و روحیه جنگ گرایی در دانش آموزان

3.      تقویت روحیه مسئولیت پذیری و رشد توانمندی های مدیریتی

4.      تحکیم و تقویت آگاهی های دینی و زمینه سازی رشد فضایل اخلاقی دانش آموزان در پرتوی فعالیت های گروهی و ترجیحاً از طریق پیام های غیر مستقیم

 

*   انواع کمیته های شورای دانش آموزی

1.      کمیته نماز

2.      کمیته قرآن و معارف اسلامی

3.      کمیته تعاونی های آموزشگاهی

4.      کمیته علمی و آموزشی

5.      کمیته فرهنگی و هنری

6.      کمیته تربیت بدنی

7.      کمیته سیاسی و اجتماعی

8.      کمیته بهداشت و مشاوره

 

 


FONT face=Tahoma color=white> JavaScript Codes WWW.javakhafan.7p.COM طراحی وبلاگ-->

JavaScript Codes
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
example: JavaScript-->

www.javakhafan.9f.com