تبلیغات
شوراهای آموزش و پرورش - شرایط عضویت در شورای دانش آموزی
یکشنبه 15 دی 1387

شرایط عضویت در شورای دانش آموزی

   نوشته شده توسط: سودابه بهرامی    

داوطلبان عضویت در شورای دانش آموی باید دارای شرایط زیر باشند :

الف) رعایت اخلاق و ارزش های اسلامی و مقبولیت در بین دانش آموزان

ب) داشتن روحیه مسئولیت پذیری و توان ایجاد ارتباط با دیگران

ج ) برخورداری از نظم و انضباط تحصیلی و پایبند به قوانین مدرسه

د ) برخورداری از وضعیت تحصیلی متوسط و روبه رشد

هـ ) برخورداری از وضعیت رفتاری متعادل

 

تذکر :

1.      مرجع تشخیص احراز شرایط قبل از انتخابات شورای مدرسه است .

2.      در صورتیکه برای یکی از اعضای شورای های دانش آموزی فقدان شرایط ، برای استمرار عضویت مطرح شود ، لازم است موضوع در شورای دانش آموزی مورد بررسی قرار گرفته و توسط اعضا و با مشورت شورای مدرسه تصمیم گیری شود .

 

 

 


FONT face=Tahoma color=white> JavaScript Codes WWW.javakhafan.7p.COM طراحی وبلاگ-->

JavaScript Codes
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
example: JavaScript-->

www.javakhafan.9f.com